brownstone

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet brownstone har 2 betydelser

  • Inom mineral
  • Inom generell
mineral
generell

Vad betyder brownstone inom mineral ?

a reddish brown sandstone; used in buildings

Översättningar (inom mineral)

Svenska

Möjliga synonymer till brownstone (inom mineral)

Ordet brownstone inom generell

a row house built of brownstone; reddish brown in color

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till brownstone (inom generell)

Diskussion om ordet brownstone