brott

brottet

brott

brotten

Substantiv
Vanligast
 • "'Brott och straff' är en bok av Dostojevskij"
 • "Brott lönar sig inte"

Synonymer

Har undergrupp

Vanlig
 • "Brott mot copyrightskyddade arbeten"

Synonymer

särskilt om brott på ben och metallytor, brottyta
 • "Till och med enkla brott innebär betydande benskador"

Synonymer

medicin
sprickformig kroppsskada, t ex benbrott
 • "Ett brott i hjärnbarken"
medicin
brutet ställe
 • "Brottet verkar ha förorsakats av ett fall"
 • Engelska
 • break [ medicin ]
Brott mot allmän ordning, regler, etikett
 • "Det var ett brott mot hans mänskliga rättigheter"
 • "Vad är ett kontraktsbrott?"
 • "Ett brott mot yrkesetik"
amerikansk engelska
grov förbrytelse
 • "felony är ett brott som tillräckligt grovt för att straffas med döden"

Synonymer

amerikansk engelska
 • "Mened är ett allvarligt brott"

Synonymer

överträdelse av lagen, kränkning,överträdelse
 • "Det var ett brott mot provstoppsavtalet"
brittisk engelska
 • "Mened är ett allvarligt brott"

Synonymer