brotherhood

brotherhoods
Substantiv

Översättningar

Ordet brotherhood har 4 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom politik
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
utbildning
politik
generell
ALLMÄNT

Vad betyder brotherhood inom utbildning ?

the kinship relation between a male offspring and the siblings

Översättningar

Möjliga synonymer till brotherhood

Ordet brotherhood inom politik

people engaged in a particular occupation

Översättningar

Synonymer till brotherhood

Möjliga synonymer till brotherhood

Ordet brotherhood inom generell

the feeling that men should treat one another like brothers

Översättningar

Möjliga synonymer till brotherhood

Ordet brotherhood inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till brotherhood

Möjliga synonymer till brotherhood