bro

bron

broar

broarna

Substantiv
byggnadskonst trafik
bro
En bro är ett byggnadsverk som leder en trafikled, till exempel väg, järnväg, kanal ("akvedukt") eller taxibana för flyg ("flygplansviadukt"), över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag, dalgång eller ravin. de väg, järnväg, vattendrag, dalgång eller ravin.
  • "Kan kommissionen försäkra ortsbefolkningen att kulturminnesmärkena inte kommer att skadas, i synnerhet inte ovannämnda bro? eur-lex.europa.eu"
  • "bygga/passera/reparera/riva/spränga/uppföra en bro tillfällig/ny/nybyggd bro"

Synonymer

Är en/ett

Har undergrupp

Har del

Övrig relation

bildligt
bro
  • "bygga broar mellan"
  • "Detta brev skapar en bro mellan århundradena"
  • "en social bro"
  • "bränna en bro"
  • "slå en bro"
  • "Som en informell struktur understödd av kommissionen kommer detta laboratorium att fungera som en europeisk plattform för möten och utbyten och som en bro mellan utbildning och forskning. eur-lex.europa.eu"
  • Engelska
  • bridge [ bildligt ]

Har undergrupp

Övrig relation