britannia metal

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till britannia metal

Diskussion om ordet britannia metal

Britannia metal

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder Britannia metal inom kemi ?

an alloy similar to pewter

Möjliga synonymer till Britannia metal

Diskussion om ordet Britannia metal