brista

brister

brast

brustit

brist

Verb
  • "Alla kunde höra bågsträngen brista"
  • "Mitt hjärta brister när jag ser dig med honom"

Synonymer