brim

brim
brimmed
brimmed
Verb

Översättningar

Hur används ordet brim

  • "brim a cup to good fellowship"
  • "His eyes brimmed with tears"

Ordet brim har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
mat
generell

Vad betyder brim inom mat ?

fill as much as possible

Översättningar

Möjliga synonymer till brim

Ordet brim inom generell

be completely full

Översättningar

brim

brims
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet brim har 4 betydelser

  • Inom arkitektur
  • Inom kläder
  • Inom norgespec
  • Inom generell
arkitektur
kläder
norgespec
generell

Ordet brim inom arkitektur

Översättningar

Möjliga synonymer till brim

Ordet brim inom kläder

Översättningar

Svenska

Ordet brim inom norgespec

the top edge of a vessel

Synonymer till brim

Ordet brim inom generell

a rim that sticks outward from the crown