breathing space

breathing spaces
Substantiv

Översättningar

Ordet breathing space har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet breathing space inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till breathing space

Möjliga synonymer till breathing space

Ordet breathing space inom generell

Översättningar

Synonymer till breathing space

Möjliga synonymer till breathing space