breather

breathers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet breather har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom teknik
vardagligt
generell
teknik

Ordet breather inom vardagligt

Översättningar

Svenska
  • paus  [ vardagligt ]

Synonymer till breather

Ordet breather inom generell

Översättningar

Synonymer till breather

Möjliga synonymer till breather

Ordet breather inom teknik

Översättningar

Svenska