breach

breaches
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet breach

 • "It was a breach of his human rights"
 • "What is a breach of contract?"
 • "A breach of professional ethics"

Ordet breach har 8 betydelser

 • Inom fotografi
 • Inom generell
 • Inom militärväsen
 • Inom juridik
 • Inom sjöfart
 • Inom ekonomi
 • Inom vardagligt
 • Inom bildligt
fotografi
generell
militärväsen
juridik
sjöfart
ekonomi
vardagligt
bildligt

Ordet breach inom fotografi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till breach

Ordet breach inom generell

vid oenighet

Översättningar

Svenska

Ordet breach inom militärväsen

Översättningar

Svenska

Ordet breach inom juridik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till breach

Ordet breach inom sjöfart

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till breach

Ordet breach inom ekonomi

a failure to perform some promised act or obligation

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till breach

Ordet breach inom vardagligt

an opening (especially a gap in a dike or fortification)

Översättningar

Möjliga synonymer till breach

Ordet breach inom bildligt

Översättningar

Synonymer till breach

breach

breach
breached
breached
Verb

Översättningar

Hur används ordet breach

 • "Data thieves breached the systems of credit-card processor CardSystems Solutions."
 • "It breached the principle of non-discrimination."
 • "As we were all getting back onto the Duck, two whales breached, right near our boat!"

Ordet breach har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom meteorologi
 • Inom sport
 • Inom generell
bildligt
meteorologi
sport
generell

Ordet breach inom bildligt

Översättningar

Synonymer till breach

Möjliga synonymer till breach

Ordet breach inom meteorologi

Översättningar

Synonymer till breach

Möjliga synonymer till breach

Ordet breach inom sport

Översättningar

Möjliga synonymer till breach

Ordet breach inom generell

leap out of water

Översättningar