brandgata

brandgatan
brandgator
brandgatorna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet brandgata på svenska?

Obestämd singular: brandgata
Bestämd singular: brandgatan
Obestämd plural: brandgator
Bestämd plural: brandgatorna

Hur används ordet brandgata

  • "– Den vägen blir en naturlig brandgata mellan de två bränderna, uppger räddningstjänstens personal på plats."
  • "Han körde ut och plöjde en brandgata som räddade bostadshusen från branden, säger Stefan Sjöholm, brandmästare vid Räddningstjänsten i Karlskrona."
  • "– Brandkåren har velat ha en brandgata och det har vi fixat."
  • "Timmarna innan hade man tvingats riva ett bostadshus och ett mindre hus för att göra en brandgata."
  • "Det är det huset som brandmännen försökte rädda genom att göra en brandgata."
  • "Timmarna innan hade man tvingats riva ett bostadshus och ett mindre hus för att göra en brandgata."
  • "I Ängra finns nu en sammanhängande brandgata som går från Ängratörn till Vallberget och vidare norrut mot riksväg 84."
  • "Den blir klar under eftermiddagen, och har skapats med skogsmaskiner till att göra en stor brandgata."
  • "– Men så var vi utanför huset idag och kikade på nån traktor eller grävare som de gjorde brandgata med, och då var det en polistjej som såg oss och frågade om vi bodde där."
  • "- En brandgata har röjts men det är glödhärdar överallt och vi räknar med att det går att ta sig in i lokalerna tidigast i eftermiddag för att se hur stora skadorna är och om det finns något kvar som går att rädda."

Vad betyder brandgata inom data ?

öppet stråk i en skog, upphugget för att förhindra eller försvåra att en skogsbrand sprider sig över ett större område (över brandgatan, från ena sidan till den andra)

Möjliga synonymer till brandgata

Diskussion om ordet brandgata