bråkig person

bråkiga personen

bråkiga personer

bråkiga personerna

Substantiv