brådska

brådskan

brådskor

brådskorna

Substantiv

Synonymer
brådska

brådskar

brådskade

brådskat

brådska

Verb

Synonymer

brådska

Adjektiv