bräcklighet

bräckligheten

(-)(-)
Substantivbräcklighet

Substantiv