bov

boven

bovar

bovarna

Substantiv
vardagligt

Synonymer
bov

Substantiv
vardagligt