brorsa

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer
bursa

bursan

bursor

bursorna

Substantiv
medicin
  • Engelska
  • bursa [ medicin ]

borst

borsten

borstar

borstarna

Substantiv

Synonymer

bärsa

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer

  • öl

    [ dryck ]

borst

Substantiv

Horsa

Namn

Sorsa

Namn

Orsa

Namn

borda

bordar

bordade

bordat

borda

Verb

borga

borgar

borgade

borgat

borga

Verb
att gå i god för något
  • "ett så pass känt varumärke borgar för god kvalitet"

forsa

forsar

forsade

forsat

forsa

Verb

borsta

borstar

borstade

borstat

borsta

Verb

Synonymer

morsa

Verb

Synonymer

  • Engelska
  • mA

korsa

korsar

korsade

korsat

korsa

Verb

Synonymer

biologi

Synonymer

Synonymer

vardagligt

Synonymer

  • Engelska
  • hop [ vardagligt ]

Synonymer

borra

borrar

borrade

borrat

borra

Verb

Synonymer

borta

Adjektiv

Synonymer

boren

Adjektiv
formell stil

borta

Adverb

Synonymer

borta

Adverbial

Synonymer

borta

Preposition

bora

Substantiv
bland aboriginer i Australien

bursa

Substantiv
medicin
a small fluid-filled sac located between movable parts of the body especially at joints

borsh

Substantiv

Synonymer

Sorsa

Namn

Horsa

Namn

Orsa

Namn