bootleg

bootlegs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet bootleg har 3 betydelser

  • Inom dryck
  • Inom skor
  • Inom generell
dryck
skor
generell

Ordet bootleg inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Ordet bootleg inom skor

the part of a boot above the instep

Översättningar (inom skor)

Svenska

Ordet bootleg inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet bootleg

  • - 2018-02-06

    falsk

bootleg

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bootleg (inom generell)

Vad betyder bootleg inom generell ?

distributed or sold illicitly; "the black economy pays no taxes

Möjliga synonymer till bootleg

Diskussion om ordet bootleg

bootleg

bootleg
bootlegged
bootlegged
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet bootleg har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
generell
ALLMÄNT

Vad betyder bootleg inom generell, generell ?

produce alcohol illegally

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bootleg (inom generell)

Ordet bootleg inom ALLMÄNT

sell illicit products such as drugs or alcohol

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska
  • langa  [ polisväsende ]

Synonymer till bootleg (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till bootleg (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet bootleg