bokstav

bokstaven

bokstäver

bokstäverna

Substantiv
  • "små bokstäver eller minuskler/stora bokstäver eller majuskler."
  • "lagens bokstav"