boisterous

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till boisterous

Hur används ordet boisterous

  • "a boisterous crowd"
  • "boisterous practical jokes"
  • "boisterous winds and waves"

Ordet boisterous har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom sjöfart
  • Inom sport
norgespec
sjöfart
sport

Vad betyder boisterous inom norgespec ?

noisy and lacking in restraint or discipline

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Synonymer till boisterous (inom norgespec)

Möjliga synonymer till boisterous (inom norgespec)

Ordet boisterous inom sjöfart

full of rough and exuberant animal spirits

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till boisterous (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till boisterous (inom sjöfart)

Ordet boisterous inom sport

violently agitated and turbulent

Översättningar (inom sport)

Synonymer till boisterous (inom sport)