body mass index

(-)(-)(-)
Substantiv
medicin
body mass index
Visa bild Fotograf: InvictaHOG
Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger inom bl.a. bariatrin relationen för vuxna mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt ( {\displaystyle m} m) i kilogram dividerat med kroppslängden ( {\displaystyle l} l) i meter i kvadrat. BMI mäter fyra viktklasser: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Barns kroppsmasseindex bedöms med IsoBMI.

Synonymer
body mass index

Substantiv
medicin
body mass index
Visa bild Fotograf: InvictaHOG

Body Mass Index

Substantiv
medicin
relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen BMI är lika med kroppsvikt i kilo delat med kroppslängd multiplicerat med kroppslängd. Värdet 25 anses vara gränsen till övervikt

Synonymer

  • BMI

    [ förkortning, medicin ]