bob

boben

(-)(-)
Substantiv
sport
bob
Bob är en sport där två eller fyra personer åker med en bob (bobsleigh), ett slags släde, nerför en 1 200 till 1 600 meter lång isbana. Genomsnittsfarter på 130 km/h och toppfarter på 150 km/h är vanliga. Bob-sporten utvecklades av engelsmän i Schweiz från 1870-talet och är sedan 1924 en olympisk gren.
(sport)BOB

(-)(-)(-)
Substantiv
  • Engelska
  • BOB [ förkortning, data ]

Bob

Namn

bob

bobs

Substantiv

Synonymer

fiske
bob
Visa bild Fotograf: Petey21
a small float usually made of cork; attached to a fishing line

Synonymer

valuta
  • Svenska
  • shilling [ vardagligt, valuta ]
a hair style for women and children; a short haircut all around
a hanging weight, especially a metal ball on a string

Synonymer

a short abrupt inclination (as of the head)
  • "he gave me a short bob of acknowledgement"

BOB

Substantiv
förkortning data
Break-out Box

Synonymer

Bob

Namn

bob

bob

bobs

bobed

bobed

bobing

Verb
To move gently and vertically, in either a single motion or repeatedly up and down, at or near the surface of a body of water. move up and down repeatedly
  • "her rucksack bobbed gently on her back"
  • "The cork bobbed gently in the calm water."
klippa håret kort med tvär kant i nacken
  • "Bernice bobs her hair these days!"

Synonymer

Synonymer

  • Svenska
  • niga [ teknik ]