blyglans

blyglansen

(-)(-)
Substantiv
kemi mineral
blysulfid, det viktigaste mineralet för utvinnining av bly