blotfest

blotfesten

blotfester

blotfesterna

Substantiv
offerfest till gudarna i fornnordisk tid