bloodbath

Substantiv
indiscriminate slaughter
  • Svenska
  • blodbad [ militärväsen ]

Synonymer