blockering

blockeringen

blockeringar

blockeringarna

Substantiv
radio
av radiosignal