bli fyllig

blir fyllig

blev fyllig

blivit fyllig

bli fyllig

Verb