blada

bladar
bladade
bladat
Verb [-]

Översättningar

Engelska
  • fold  [ reklam ]

Synonymer till blada

Hur böjs ordet blada på svenska?

Presens: bladar
Preteritum: bladade
Supinum: bladat

Hur används ordet blada

  • "han satt hela kvällen och bladade reklam"
  • "Marknadsföringstjänsten består i att företaget, som säljer designprodukter över internet, får betalt för att ange Orrefors som avsändarort samt för att blada in ett marknadsföringsmaterial från kommunen i de paket som företaget skickar ut."

Ordet blada har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom finlandssvenska
generell
finlandssvenska

Vad betyder blada inom generell ?

packa ex. reklam före utdelning genom att lägga in ett reklamblad i ett annat

Översättningar (inom generell)

Engelska
  • fold  [ reklam ]

Synonymer till blada (inom generell)

Ordet blada inom finlandssvenska

Synonymer till blada (inom finlandssvenska)

Möjliga synonymer till blada (inom finlandssvenska)

Diskussion om ordet blada