blackwood

blackwoods
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till blackwood

Ordet blackwood har 2 betydelser

  • Inom botanik, lövträd
  • Inom generell
botanik, lövträd
generell

Vad betyder blackwood inom botanik, lövträd ?

any of several hardwood trees yielding very dark-colored wood

Översättningar (inom botanik, lövträd)

Svenska

Synonymer till blackwood (inom botanik, lövträd)

Möjliga synonymer till blackwood (inom botanik, lövträd)

Ordet blackwood inom generell

very dark wood of any of several blackwood trees

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet blackwood