black oak

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder black oak inom botanik ?

medium to large deciduous timber tree of the eastern United States and southeastern Canada having dark outer bark and yellow inner bark used for tanning; broad 5-lobed leaves are bristle-tipped

Översättningar

Svenska

Synonymer till black oak