blåsa

blåsan

blåsor

blåsorna

Substantiv
medicin
Blåsa på hud

Synonymer

teknik
Blåsa i gjutgods
kläder vardagligt
Skämtsamt om klänning vid högtidliga tillställningar

Synonymer

anatomi

Synonymer

vardagligt
vardagligt

Synonymer
blåsa

blåser

blåste

blåst

blås

Verb
allmänt
  • "Hennes hatt blåste iväg i vinden"
  • "Jag blåste dammet från böckerna"
  • Engelska
  • blow [ ALLMÄNT ]

Synonymer

meteorologi
i byar

Synonymer