blänk

blänket

(-)

blänkena

Substantiv

Synonymer
blänka

blänker

blänkte

blänkt

blänk

Verb