blänk

blänket

(-)

blänkena

Substantiv

Synonymerblänka

blänker

blänkte

blänkt

blänk

Verb