biskopsämbete

biskopsämbetet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Ordet biskopsämbete har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
religion
generell

Ordet biskopsämbete inom religion

Översättningar (inom religion)

Engelska

Möjliga synonymer till biskopsämbete (inom religion)

Ordet biskopsämbete inom generell

Diskussion om ordet biskopsämbete