bisect

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till bisect

Diskussion om ordet bisect

bisect

bisect
bisected
bisected
Verb

Översättningar

Hur används ordet bisect

  • "bisect a line"

Vad betyder bisect inom generell ?

cut in half or cut in two

Möjliga synonymer till bisect

Diskussion om ordet bisect