binjurebark

binjurebarken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder binjurebark inom medicin ?

de yttre delarna (barken, ''cortex'') hos en binjure (''glandula suprarenalis'')

Översättningar

Engelska