binda

bindan

bindor

bindorna

Substantiv
medicin
förband för att skydda eller stödja en skadad kroppsdel eller fixera den

Synonymer

hygien

Synonymer
binda

binder

bind

Verb

Synonymer