bi

biet

bin

bina

Substantiv
insekter
bi
Bin (Apoidea) tillhör insektsordningen steklar. De lever av nektar och pollen och spelar därmed en stor roll för blommande växters pollinering.
  • "Världsorganisationen för djurhälsa (OIE), som har i uppdrag att fastställa internationella standarder inom djurhälsa, utkom nyligen med ett uttalande om bihälsa , där den föreslog att det internationella samfundet skulle satsa mer på forskning om orsakerna till dödligheten hos bin och på bättre begränsning och bekämpning av det stora antalet nya och redan kända sjukdomar. eur-lex.europa.euæ"

Synonymer

Är en/ett
BIN

(-)(-)(-)
Substantiv
data

bin

Namn
betyder 'son till' i arabiska namn

bin

bins

Substantiv

BIN

Substantiv
förkortning data
Binary, filändelse

Synonymer

bin

Namn
betyder 'son till' i arabiska namn

bin

bin

bins

binned

binned

binning

Verb
store in bins