bilexpert

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet bilexpert

  • "Och den tillverkare som säljer flest tunga bilar är Volvo, säger Cinzia Pastorello, bilexpert på Europeiska energibyrån EEA som tar fram statistiken."
  • "Men en svensk bilexpert tror att mer osäkerhet kring ekonomin kan skada Saab."
  • "Konsumentverkets bilexpert Göran Andersson säger till Rapport att dieselbilar med partikelfilter är ett bra alternativ och att man kan tycka att utsläppskraven blivit för hårda."
  • "Helen tittar bekymersamt på räckvidden och konstaterar att hennes torp ligger precis på gränsen av hur långt den går att köra och Jonas Borglund, Teknikens Världs bilexpert, säger att det är ytterst tveksamt om hon kan komma ända fram."
  • "Både märkesverkstaden och ytterligare en bilexpert som Plusredaktionen talat med gör bedömningen att Emil inte kan ha orsakat felet, utan att bromsarna börjat rosta troligtvis redan innan köpet."
  • "Sprickan blir bara värre för varje dag som går, säger Dan Falconer, bilexpert på If."
  • "Enligt en bilexpert är förslagen fullt realistiska."
  • "– En förklaring till ökningen i Sydsverige är att älgstammen har ökat där de senaste åren, delvis beroende på att stormarna Gudrun och Per röjde upp stora skogsytor där det nu finns gott om mat, säger Dan Falconer, bilexpert på If."

Diskussion om ordet bilexpert