bildskärm

bildskärmen

bildskärmar

bildskärmarna

Substantiv
data kontor
bildskärm
Bildskärm, även kallad datorskärm eller monitor, är en utenhet som visar en elektroniskt skapad text eller bild.

Synonymer