bildning

bildningen

bildningar

bildningarna

Substantiv
Vanligast utbildning
bildning
  • "Bildning är den utveckling av personligheten och odling av själsliga förmågor och förhållningssätt som anses följa av högre studier och förkovran i viss litteratur "

Synonymer

Har del

Vanlig
Bildning av bolag sker genom registrering hos Bolagsverket

Synonymer

Synonymer