bilda

bildar

bildade

bildat

bilda

Verb

Synonymer

  • "På 1700-talet skulle varje adelsman göra en "Grand tour" i Europa för att bilda sig."

Synonymer