biläggning

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till biläggning

enighet

samstämmighet

fredsslut

kompromiss

samtycke

avtal

botgöring