bid

bid
bid
bidden
Verb

Översättningar

Hur används ordet bid

 • "bid farewell"
 • "The prophet bid all people to become good persons"
 • "His campaign bid for the attention of the poor population"

Ordet bid har 5 betydelser

 • Inom kortspel
 • Inom vardagligt
 • Inom handel
 • Inom media
 • Inom generell
kortspel
vardagligt
handel
media
generell

Vad betyder bid inom kortspel ?

make a demand in card games, as for a card or a suit or a show of hands

Översättningar

Svenska

Synonymer till bid

Möjliga synonymer till bid

Ordet bid inom vardagligt

Översättningar

Möjliga synonymer till bid

Ordet bid inom handel

Översättningar

Synonymer till bid

Möjliga synonymer till bid

Ordet bid inom media

ask for or request earnestly

Översättningar

Synonymer till bid

Möjliga synonymer till bid

Ordet bid inom generell

make a bid for

Översättningar

Möjliga synonymer till bid

bid

bids
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bid

 • "he made a bid to gain attention"

Ordet bid har 3 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom sport
 • Inom militärväsen
bildligt
sport
militärväsen

Vad betyder bid inom bildligt ?

a proposal to buy at a specified price

Översättningar

Svenska
 • bud  [ ekonomi ]
 • anbud  [ ekonomi ]

Synonymer till bid

Möjliga synonymer till bid

Ordet bid inom sport

an attempt to get something

Översättningar

Möjliga synonymer till bid

Ordet bid inom militärväsen

(bridge) the number of tricks a bridge player is willing to contract to make

Översättningar

Synonymer till bid

Möjliga synonymer till bid