bero

beror

berodde

berott

bero

Verb

Synonymer
bebo

bebor

bebodde

bebott

bebo

Verb
Vanligast

Synonymer

religion

Synonymer

bever

bevers

Substantiv
mat