betoken

betoken
betokened
betokened
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till betoken

Diskussion om ordet betoken