beteende-

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet beteende-

  • "– Det är inte pengarna det handlar om utan en beteende- och kulturfråga i verksamheten som vi som arbetsgivare måste reagera på, säger landstingsrådet Ann-Margret Knapp ( S )."
  • "Polisen jobbar aktivt med beteende- och hastighetsövervakning på E6, menar trafikpolisen Farid Umeflod."
  • "Undersökningen har gjorts av Ungdoms- barometern som frågar unga människor om deras attityder och beteende- mönster."
  • "Avsikten är att se om de goda effekterna av kognitiv beteende- terapi kan föras över till internet, säger Per Carlbring som är docent i beteendevetenskap och lärande."
  • "Metoden, kortvarig kognitiv beteende- terapi, har utvecklats av socionomen och forskaren Lisbeth Stahre vid Karo- linska Institutet."
  • "Screening av gäster, effektiv smittspårning genom att göra biljetterna personliga och andra former av beteende- och hygienåtgärder, säger Signe Lopdrup."
  • "Sportdykarförbundet och utbildningsföretag inom branchen vill veta vilken typ av beteende- eller handhavandefel som begås vid dödsolyckor."
  • "Miljöverkstaden ansvarar för skräpplockningen som ingår i I love HBG-kampanjen och som är ett beteende- och attitydprojekt för en renare stad."
  • "Abdul Mohammed är verksam inom psykologi vid Linnéuniversitetet har sin tyngdpunkt på beteende- och neuroplasticitet och särskilt hur miljön påverkar hjärnans neurotrofiner och kognition"
  • "Ett hjälpmedel kan vara de beteende- och personlighetstester som Svenska Kennelklubben erbjuder alla hundar oavsett ras."

Rim på beteende-

Diskussion om ordet beteende-