besynnerlig

Adjektiv
Vanligast
 • "Jag såg en besynnerlig figur"
 • "En besynnerlig historia, om det är sant."
 • "Han har alltid varit besynnerlig"

Synonymer

 • "Hon har de mest besynnerliga idéer"
 • "Det är besynnerligt att de inte talar om för oss vart de är på väg."
 • "ett besynnerligt sätt"

Synonymer

fylld av förvåning
 • "Så besynnerligt de såg på honom"
 • "Hon är en besynnerlig flicka"
 • "Han har skrivit bäcker om en besynnerlig figur"

Synonymer

 • "Det är ett besynnerligt hårmode"

Synonymer

 • "Det mest besynnerliga ljud hördes"
 • "Jag såg en mycket besynnerlig man som satte på en bänk"

Synonymer