besvärja

besvärjer

besvor

besvurit

besvärj

Verb