beställare

beställaren
beställare
beställarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till beställare

beställare är del av

beställare har undergrupp

Hur böjs ordet beställare på svenska?

Obestämd singular: beställare
Bestämd singular: beställaren
Obestämd plural: beställare
Bestämd plural: beställarna

Hur används ordet beställare

  • "Studenterna jobbar i grupper om fyra och varje grupp har en beställare och bygger därefter upp en modell – med förhoppning om att beställaren ska gilla resultatet och så småningom bygga sitt drömhus efter studenternas ritningar och modeller."
  • "” Landstinget är beställare av tjänsten, så min fråga är på vilket sätt man kommer att säkra att verksamheten fortsätter efter den 1:a maj ” skriver han i interpellationen."
  • "– Det är för lätt för de här olika byggfirmorna och beställare att skylla på varandra."
  • "Trafikverket står som beställare av järnvägsbron och de menar att ansvaret ligger på Skanska."
  • "Tävlingen går till på så vis att arbetsgivare och beställare av lokalvårdstjänster nominerar sina tävlande som sedan genomgår ett antal tester i utslagsomgångar."
  • "– Det blir en dyr affär om vi ska byta ut skyltarna hela tiden, säger Gösta Nordqvist som är beställare vid Tekniska kontoret på Gävle kommun."
  • "Det är samma styrelse som varit beställare av rapporten."
  • "Entreprenadkontraktets utformning, stora förändringar av projektet tillsammans med en bristfällig dialog med vår beställare har lett till väsentliga fördyringar ”, skriver vd Jesper Göransson."
  • "– Domen kommer troligen att få konsekvenser för kollektivtrafiken i framtiden på det viset att beställare och ägare av kollektivtrafik blir mer noga med att se till att lagar och regler följs."
  • "Men under året kommer gruppen med forskare, leverantör, brukare och beställare utvärdera projektet löpande."

Vad betyder beställare inom handel ?

den part som beställer ett projekt eller framställer ett projektdirektiv

Möjliga synonymer till beställare