bespeja

Verbbespeja

Verb
ålderdomlig
att spana på någon eller något, bevaka
  • "De visade sig olorskräckta och låto förstå, att de voro utskickade endast för att bespeja landets beskaffenhet... A M Strinnholm 1836"

Synonymer