besom

besom
besomed
besomed
Verb

Diskussion om ordet besom

besom

besoms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder besom inom vardagligt ?

a broom made of twigs tied together on a long handle

Möjliga synonymer till besom

Diskussion om ordet besom